Шипка Стара Загора - Градът на липите

Област Стара Загора

Област Стара Загора

 

 


 

Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г.

 

Новини

Областният управител Гергана Микова се срещна с кметовете на Мъглиж и Павел баня Областният управител Гергана Микова се срещна с кметовете на Мъглиж и Павел баня
прочети повече ... 26.05.2017
Областният управител Гергана Микова и зам. областният управител Петя Чакърова участваха в празника по случай 24 май Областният управител Гергана Микова и зам. областният управител Петя Чакърова участваха в празника по случай 24 май
прочети повече ... 24.05.2017
Областният управител Гергана Микова връчи наградите "Неофит Рилски" Областният управител Гергана Микова връчи наградите "Неофит Рилски"
прочети повече ... 23.05.2017

Обявления

Заповед № ДС - ЗД – 143/ 18.04.2017 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 72.357 дка, намиращи се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора
прочети повече ... 18.04.2017
Започна процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 72,357дка, намиращи се на територията на с. Полски градец, община Раднево, област Стара Загора, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново
прочети повече ... 07.04.2017

Търгове

Заповед №ДС-ЗД-156 от 03.05.2017 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна държавна собственост по КККР на гр. Николаeво
прочети повече ... 04.05.2017
Съобщение на Областния управител за продажба на застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.503.208, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” №238.
прочети повече ... 21.07.2015

Административен контрол

15.02.2017 Оспорено решение на Общински съвет Мъглиж (280) прочети повече ...

30.11.2016 Оспорено решение на Общински съвет Братя Даскалови (194) прочети повече ...

24.11.2016 Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (356, 359, 360, 362, 364 и 365) прочети повече ...

Съвети и комисии

11.01.2017 Комисия по заетост към ОСР прочети повече ...

15.12.2016 Областен съвет за развитие прочети повече ...

30.08.2016 Областен съвет за сътрудничество по ЕИВ прочети повече ...

Процедури

03.11.2016 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 010019 и ПИ № 010044, попадащи в границите на рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“. прочети повече ...

03.10.2016 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени на ПИ № 012015 и ПИ № 016001, попадащи в границите на рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“. прочети повече ...

Заповеди

06.03.2017 Заповед РД-ЗД-90 / 02.03.2017г. прочети повече ...

09.02.2017 Заповед АП-07-ЗД-27 #1 / 18.01.2017 г. прочети повече ...