Шипка Стара Загора - Градът на липите

Област Стара Загора

Област Стара Загора

 

 


 

Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г.

 

Новини

Областният управител инж. Георги Ранов откри конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия Областният управител инж. Георги Ранов откри конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия
прочети повече ... 02.12.2016
В Областна администрация се проведе заседание на комисията "Военни паметници" В Областна администрация се проведе заседание на комисията "Военни паметници"
прочети повече ... 02.12.2016
Областният управител инж. Георги Ранов и директорът на дирекция АКРРДС Кремена Бухчева взеха участие в международен конгрес в Санкт Петербург Областният управител инж. Георги Ранов и директорът на дирекция АКРРДС Кремена Бухчева взеха участие в международен конгрес в Санкт Петербург
прочети повече ... 02.12.2016

Обявления

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-жа Желка Нейкова Боянова, г-жа Станка Христова Стойчева и г-жа Ганка Стойчева Стоянова
прочети повече ... 29.06.2016
Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Георги Николов Стаматов
прочети повече ... 27.06.2016

Търгове

Съобщение на Областния управител за продажба на застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.503.208, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” №238.
прочети повече ... 21.07.2015

Административен контрол

30.11.2016 Оспорено решение на Общински съвет Братя Даскалови (194) прочети повече ...

29.07.2016 Оспорено решение на Общински съвет Братя Даскалови (132) прочети повече ...

22.07.2016 Оспорено решение на Общински съвет Опан от Областния управител на област Стара Загора (110) прочети повече ...

Съвети и комисии

30.09.2016 Комисия по заетост към ОСР прочети повече ...

30.08.2016 Областен съвет за сътрудничество по ЕИВ прочети повече ...

09.08.2016 Областна комисия военни паметници прочети повече ...

Проекти

12.12.2011 ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“ прочети повече ...

Процедури

03.11.2016 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 010019 и ПИ № 010044, попадащи в границите на рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“. прочети повече ...

03.10.2016 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени на ПИ № 012015 и ПИ № 016001, попадащи в границите на рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“. прочети повече ...