Шипка Стара Загора - Градът на липите

Област Стара Загора

Област Стара Загора

 

 


 

Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г.

 

Новини

Областният управител проф. Веска Шошева участва в среща за Иновационната стратегия за интелигентна специализация Областният управител проф. Веска Шошева участва в среща за Иновационната стратегия за интелигентна специализация
прочети повече ... 26.04.2017
Зам. областният управител Димитър Драчев присъства на кръгла маса за професионалното образование Зам. областният управител Димитър Драчев присъства на кръгла маса за професионалното образование
прочети повече ... 25.04.2017
Областният управител проф. Веска Шошева и зам. областният управител Димитър Драчев присъстваха днес на откриването на Регионална кръгла маса на тема „Духовно болнично обгрижване – проблеми и практики” Областният управител проф. Веска Шошева и зам. областният управител Димитър Драчев присъстваха днес на откриването на Регионална кръгла маса на тема „Духовно болнично обгрижване – проблеми и практики”
прочети повече ... 20.04.2017

Обявления

Заповед № ДС - ЗД – 143/ 18.04.2017 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 72.357 дка, намиращи се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора
прочети повече ... 18.04.2017
Започна процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 72,357дка, намиращи се на територията на с. Полски градец, община Раднево, област Стара Загора, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново
прочети повече ... 07.04.2017

Търгове

Заповед №ДС-ЗД-134/05.04.2017 г. за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост
прочети повече ... 05.04.2017
Съобщение на Областния управител за продажба на застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.503.208, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” №238.
прочети повече ... 21.07.2015

Административен контрол

15.02.2017 Оспорено решение на Общински съвет Мъглиж (280) прочети повече ...

30.11.2016 Оспорено решение на Общински съвет Братя Даскалови (194) прочети повече ...

24.11.2016 Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (356, 359, 360, 362, 364 и 365) прочети повече ...

Съвети и комисии

11.01.2017 Комисия по заетост към ОСР прочети повече ...

15.12.2016 Областен съвет за развитие прочети повече ...

30.08.2016 Областен съвет за сътрудничество по ЕИВ прочети повече ...

Процедури

03.11.2016 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 010019 и ПИ № 010044, попадащи в границите на рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“. прочети повече ...

03.10.2016 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени на ПИ № 012015 и ПИ № 016001, попадащи в границите на рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“. прочети повече ...

Заповеди

06.03.2017 Заповед РД-ЗД-90 / 02.03.2017г. прочети повече ...

09.02.2017 Заповед АП-07-ЗД-27 #1 / 18.01.2017 г. прочети повече ...