Шипка Стара Загора - Градът на липите

Област Стара Загора

Област Стара Загора

 

 


 

Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г.

 

Новини

Брой на избирателите по общини в Старозагорска област
прочети повече ... 25.03.2017
ИАГ публикува списъци на териториите, които са придобили характеристики на гора ИАГ публикува списъци на териториите, които са придобили характеристики на гора
прочети повече ... 24.03.2017
Областният управител проф. Веска Шошева и зам. областният управител Румяна Друмева присъстваха на откриването на обучителен семинар на "Надежда и домове за децата" Областният управител проф. Веска Шошева и зам. областният управител Румяна Друмева присъстваха на откриването на обучителен семинар на "Надежда и домове за децата"
прочети повече ... 23.03.2017

Обявления

Обявление за изработени и приети помощни планове и план на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ за част от землището с.Малка Верея.
прочети повече ... 16.01.2017
Обявление за отчуждаване на части от имоти за изграждане на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България“
прочети повече ... 10.01.2017

Търгове

Заповед №ДС-ЗД-101/09.03.2017 г. на Заместник областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост
прочети повече ... 14.03.2017
Заповед №ДС-ЗД-63 от 16.02.2017 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост.
прочети повече ... 20.02.2017
Съобщение на Областния управител за продажба на застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.503.208, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” №238.
прочети повече ... 21.07.2015

Административен контрол

15.02.2017 Оспорено решение на Общински съвет Мъглиж (280) прочети повече ...

30.11.2016 Оспорено решение на Общински съвет Братя Даскалови (194) прочети повече ...

24.11.2016 Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (356, 359, 360, 362, 364 и 365) прочети повече ...

Съвети и комисии

11.01.2017 Комисия по заетост към ОСР прочети повече ...

15.12.2016 Областен съвет за развитие прочети повече ...

30.08.2016 Областен съвет за сътрудничество по ЕИВ прочети повече ...

Процедури

03.11.2016 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 010019 и ПИ № 010044, попадащи в границите на рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“. прочети повече ...

03.10.2016 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени на ПИ № 012015 и ПИ № 016001, попадащи в границите на рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“. прочети повече ...

Заповеди

06.03.2017 Заповед РД-ЗД-90 / 02.03.2017г. прочети повече ...

09.02.2017 Заповед АП-07-ЗД-27 #1 / 18.01.2017 г. прочети повече ...