Шипка Стара Загора - Градът на липите

District of Stara Zagora

District of Stara Zagora

 

News

Областният управител проф. Веска Шошева участва в среща за Иновационната стратегия за интелигентна специализация Областният управител проф. Веска Шошева участва в среща за Иновационната стратегия за интелигентна специализация
read more ... 26.04.2017
Зам. областният управител Димитър Драчев присъства на кръгла маса за професионалното образование Зам. областният управител Димитър Драчев присъства на кръгла маса за професионалното образование
read more ... 25.04.2017
Областният управител проф. Веска Шошева и зам. областният управител Димитър Драчев присъстваха днес на откриването на Регионална кръгла маса на тема „Духовно болнично обгрижване – проблеми и практики” Областният управител проф. Веска Шошева и зам. областният управител Димитър Драчев присъстваха днес на откриването на Регионална кръгла маса на тема „Духовно болнично обгрижване – проблеми и практики”
read more ... 20.04.2017

Advertisements

Заповед № ДС - ЗД – 143/ 18.04.2017 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 72.357 дка, намиращи се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора
read more ... 18.04.2017
Започна процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 72,357дка, намиращи се на територията на с. Полски градец, община Раднево, област Стара Загора, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново
read more ... 07.04.2017

Auctions

Заповед №ДС-ЗД-134/05.04.2017 г. за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост
read more ... 05.04.2017
Съобщение на Областния управител за продажба на застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.503.208, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” №238.
read more ... 21.07.2015

Last added pages

Областен управител
Георги Василев Ранов