Шипка Стара Загора - Градът на липите

District of Stara Zagora

District of Stara Zagora

 

News

Областният управител Гергана Микова посрещна руски гости Областният управител Гергана Микова посрещна руски гости
read more ... 24.06.2017
Областният управител Гергана Микова посети "Мини Марица-Изток" Областният управител Гергана Микова посети "Мини Марица-Изток"
read more ... 23.06.2017
Областният управител и зам.-кметовете на Стара Загора посрещнаха дипломатическия корпус в Историческия музей Областният управител и зам.-кметовете на Стара Загора посрещнаха дипломатическия корпус в Историческия музей
read more ... 22.06.2017

Advertisements

Заповед № ДС - ЗД – 210/ 20.06.2017 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 25.815 дка, намиращи се на територията на с. Овчарци, община Раднево, област Стара Загора
read more ... 21.06.2017
Започна процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 25.815 дка, намиращи се на територията на с. Овчарци, община Раднево, област Стара Загора, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“
read more ... 12.06.2017

Auctions

Съобщение на Областния управител за продажба на застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.503.208, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” №238.
read more ... 21.07.2015

Last added pages

Областен управител
Георги Василев Ранов