Шипка Стара Загора - Градът на липите

District of Stara Zagora

District of Stara Zagora

 

News

Областният управител и неговият заместник участваха в Деня за възпоменание на жертвите на старозагорското клане Областният управител и неговият заместник участваха в Деня за възпоменание на жертвите на старозагорското клане
read more ... 20.07.2017
Областният управител Гергана Микова присъства на откриването на нови пътни връзки на възел "Плодовитово" Областният управител Гергана Микова присъства на откриването на нови пътни връзки на възел "Плодовитово"
read more ... 20.07.2017
Областният управител Гергана Микова присъства на честването на 180-ата годишнина от рождението на Васил Левски в Карлово Областният управител Гергана Микова присъства на честването на 180-ата годишнина от рождението на Васил Левски в Карлово
read more ... 19.07.2017

Advertisements

Заповед № ДС - ЗД – 223/ 04.07.2017г. за право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за изграждане на обект: „Ел. провод 110 kV „Венера” – етап II изместване – втори вариант, първи етап”
read more ... 05.07.2017
Списък на имотите по землищата на населените места, намиращи се в района на дейност на ТП ДГС Стара Загора
read more ... 27.06.2017

Auctions

Съобщение на Областния управител за продажба на застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.503.208, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” №238.
read more ... 21.07.2015

Last added pages

Областен управител
Георги Василев Ранов