Шипка Стара Загора - Градът на липите

District of Stara Zagora

District of Stara Zagora

 

News

Областният управител Гергана Микова се срещна с кметовете на Мъглиж и Павел баня Областният управител Гергана Микова се срещна с кметовете на Мъглиж и Павел баня
read more ... 26.05.2017
Областният управител Гергана Микова и зам. областният управител Петя Чакърова участваха в празника по случай 24 май Областният управител Гергана Микова и зам. областният управител Петя Чакърова участваха в празника по случай 24 май
read more ... 24.05.2017
Областният управител Гергана Микова връчи наградите "Неофит Рилски" Областният управител Гергана Микова връчи наградите "Неофит Рилски"
read more ... 23.05.2017

Advertisements

Заповед № ДС - ЗД – 143/ 18.04.2017 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 72.357 дка, намиращи се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора
read more ... 18.04.2017
Започна процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 72,357дка, намиращи се на територията на с. Полски градец, община Раднево, област Стара Загора, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново
read more ... 07.04.2017

Auctions

Заповед №ДС-ЗД-156 от 03.05.2017 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна държавна собственост по КККР на гр. Николаeво
read more ... 04.05.2017
Съобщение на Областния управител за продажба на застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.503.208, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” №238.
read more ... 21.07.2015

Last added pages

Областен управител
Георги Василев Ранов