Заместник областни управители

 

Димитър Атанасов Драчев

Димитър Драчев е роден на 11 септември 1970 г. По професия е експерт по съобщителна техника. Преминал е стратегически курс „Изпълнение на задълженията на ръководни длъжности в системата за национална сигурност и отбрана” във Военната академия, София. Бил е зам. областен управител на Област Стара Загора в периода 2009 - 2013 г. През миналата година, след местните избори, г-н Драчев бе избран за председател на Общинския съвет в Гурково. Женен е, има едно дете.


е-mail : DDrachev@sz.government.bg
телефон : +359 (0)42 613 259
стая : 605

 

Петя Кръстева Чакърова

Петя  Чакърова е родена на 31 юли 1974 г. в Стара Загора. Завършила е магистърска степен по специалността „Растителна защита” в Пловдив, а по-късно и магистърска степен „Социални работи и медиация” в Тракийския университет в Стара Загора. Има допълнителна квалификация  по икономика и мениджмънт. Участвала е в национални и международни обучения.Работила е като директор на Дома за деца и младежи с умствена изостаналост в с. Петрово и като директор на Дирекция „Социално подпомагане”, Стара Загора.Член е на местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.Семейна, с две деца.


е-mail : PChakarova@sz.government.bg
телефон : +359 (0)42 613 206
стая : 606