Експерт "Връзки с обществеността"

 

Мадлен Иванова Пеева

 


е-mail :  pr@sz.government.bg
телефон :  +359 (0)42 613 246
стая :  407