Декларации

 

Длъжност Име на служител Попълнени декларации
Главен секретар Мария Алексиева Кирилова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
Eксперт "Връзки с обществеността" Мадлен Иванова Пеева чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
ДИРЕКЦИЯ "АПОФУС"
Директор на дирекция    
Главен счетоводител Светла Славчева Митева чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Старши експерт Човешки ресурси Анелия Динкова Господинова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Главен юрисконсулт Ваня Василева Панова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
Старши счетоводител Дарина Деянова Христова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Старши експерт "Документален фонд и архив" Недко Николов Господинов чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
Главен специалист „Деловодство и административно обслужване” Кремена Миткова Факирова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 от ЗПУКИ
Младши експерт „Отбранително - мобилизационна подготовка” Деян Стоянов Грудев чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
Младши експерт"Информационно обслужване и технологии" Илия Стоянов Писарев

чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ

чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ

ДИРЕКЦИЯ "АКРРДС"
Директор на дирекция    
Главен експерт "Регистрация на държавна собственост" Катя Николова Ганчева чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Главен специалист "Държавна собственост" Добрин Неделчев Манджуков чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
Старши експерт „Устройство на територията" Владимира Любомирова Мицова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Младши експерт „Регионално развитие и разработване на проекти” Жулиен Валентинов Пехливанов чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
Главен експерт "Регионално развитие и териториално устройство" Емилия Василева Пенева чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Специалист "Етнически и интеграционни въпроси" Кремена Георгиева Миткова чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
Старши експерт "Регион. развитие и разработване на проекти" Венета Койчева Хаджийска чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Старши експерт РРПП Стела Василева Димитрова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
Старши  юрисконсулт Ружа Димитрова Желязкова

чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС

Младши експерт РАДС Дарина Димова Неделчева чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
Главен експерт "Регионално развитие и териториално устройство" Радка Германова Михайлова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Младши експерт „Разпореждане с държавна собственост" Станимира Валентинова Делчева чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Старши експерт "Разпореждане с държавна собственост" Екатерина Анастасова Димитрова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Главен експерт "Регионално развитие и разработване на проекти" Кремена Сашева Бухчева чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Старши експерт ДСТИ Доника Живкова Христофорова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
Старши експерт "Координация и административен контрол" Димо Пенев Димитров чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
Младши експерт  "Административен контрол и държавна собственост" Мария Панайотова Тодорова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ

 

Забележка: Декларациите на служителите от Областна администрация Стара Загора са подадени пред органа по назначаване и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни.

 

Страницата е създадена на: 01.10.2014
Актуализирана на: 08.10.2014