Декларации

 

Длъжност Име на служител Попълнени декларации
Главен секретар Мария Алексиева чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
Eксперт "Връзки с обществеността" Мадлен  Пеева чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
ДИРЕКЦИЯ "АПОФУС"
Директор на дирекция    
Главен счетоводител Светла Митева чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Старши експерт Човешки ресурси Анелия  Господинова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Главен юрисконсулт Ваня  Панова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
Старши счетоводител Дарина Христова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Старши експерт "Документален фонд и архив" Недко  Господинов чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
Главен специалист „Деловодство и административно обслужване” Кремена  Факирова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 от ЗПУКИ
Младши експерт „Отбранително - мобилизационна подготовка” Деян  Грудев чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
Младши експерт"Информационно обслужване и технологии" Илия  Писарев

чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ

чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ

ДИРЕКЦИЯ "АКРРДС"
Директор на дирекция    
Главен експерт "Регистрация на държавна собственост" Катя  Ганчева чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Главен специалист "Държавна собственост" Добрин  Манджуков чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
Старши експерт „Устройство на територията" Дарина Атанасова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
Главен експерт "Регионално развитие и териториално устройство" Емилия  Пенева чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Старши експерт "Регион. развитие и разработване на проекти" Венета Хаджийска чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Старши експерт РРПП Стела Димитрова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
Старши  юрисконсулт Ружа  Желязкова

чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС

Младши експерт РАДС Дарина Неделчева чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
Главен експерт "Регионално развитие и териториално устройство" Радка  Михайлова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Младши експерт „Разпореждане с държавна собственост" Станимира  Делчева чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Старши експерт "Разпореждане с държавна собственост" Екатерина  Димитрова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Главен експерт "Регионално развитие и разработване на проекти" Кремена Бухчева чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.7 ал.2 от ЗДС
Старши експерт ДСТИ Доника Христофорова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
Старши експерт "Координация и административен контрол" Димо Димитров чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ
Младши експерт  "Административен контрол и държавна собственост" Мария  Тодорова чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ
чл.12, т.1 във вр. с чл.5 от ЗПУКИ

 

Забележка: Декларациите на служителите от Областна администрация Стара Загора са подадени пред органа по назначаване и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни.

 

Страницата е създадена на: 01.10.2014
Актуализирана на: 08.10.2014