Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване в Областна администрация Стара Загора

Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване в Областна администрация Стара Загора