Обявления

30.10.2012
Обявление за одобряване на Проект за ПУП – парцеларен план за обект „Оптична кабелна линия 122-124, свързваща обект №122 гр. Стара Загора община Стара Загора, с обект №124 в землището на с. Свобода, община Чирпан"
29.10.2012
Обявление за одобряване на Проект за ПУП – парцеларен план за обект „Оптична кабелна линия 122-124, свързваща обект №122 гр. Стара Загора община Стара Загора, с обект №124 в землището на с. Свобода, община Чирпан"
24.08.2010
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ - Газоснабдяване община Казанлък
24.08.2010
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ - Газоснабдяване община Казанлък
21.04.2010
Обявление за одобрен технически проект от инфраструктура: Лот3.2 път I-6
21.04.2010
Обявление за одобрен технически проект от инфраструктура: Лот3.2 път I-6
28.02.2010
Заповед No180 за одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на преносен газопровод и Работен проект за обект Газоснабдяване община Гълъбово.
24.01.2010
Заповед за одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на преносен газопровод и Работен проект за обект Газоснабдяване община Чирпан.
26.07.2009
Разрешение за строеж №3 от 13.07.2009г. за обект от техническата инфраструктура: Въздушен ел. провод 20 кV от с. Осларка до с. Самуилово
26.07.2009
Разрешение за строеж №3 от 13.07.2009г. за обект от техническата инфраструктура: Въздушен ел. провод 20 кV от с. Осларка до с. Самуилово
02.06.2009
Обявление за издадена заповед с която е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива за трасе на преносен газопровод.
02.06.2009
Обявление за издадена заповед с която е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива за трасе на преносен газопровод.