Координационен съвет за изпълнение на областната стратегия за социални услуги