Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на бюджета на Областна администрация - Стара Загора за периода 01.01.2008 до 30.09.2009г.

Създадена: 2010-04-06 21:00:00
Обновена: 2023-06-10 21:45:35