Годишен мониторингов доклад на ЗМО за изпълнението на областна стратегия за развитие на социалните услуги на област Стара Загора за 2011 г.

Създадена: 2012-09-13 21:00:00
Обновена: 2022-11-28 19:37:35