Годишен мониторингов доклад на ЗМО за изпълнението на областна стратегия за развитие на социалните услуги на област Стара Загора за 2012г.

Създадена: 28.05.2013 21:00
Обновена: 09.12.2023 00:22