ГРАФИК за провеждане на анкета със собствениците на имоти в землищата на с. Черганово гр. Казанлък и с. Бузовргад , общ. Казанлък, попадащи в териториите по §4

ГРАФИК за провеждане на анкета със собствениците на имоти в землищата на   с. Черганово гр. Казанлък и с. Бузовргад , общ. Казанлък, попадащи  в териториите по §4

ГРАФИК

за провеждане на анкета със собствениците на имоти в землищата на

с. Черганово гр. Казанлък и с. Бузовргад , общ. Казанлък, попадащи  в териториите по §4 

 

Дата, час Местност Сборен пункт

11.10.2017 г., 12.10.2017 г., 13.10.2017 г.

09.00 ч

Местности: „Каракос” и „Черешите“, находящи се в землището на с.Черганово, общ.Казанлък В сградата на кметството на селото

16.10.2017 г., 17.10.2017 г.,

09.00 ч

 

Местности: „Абаята” и „Мутафчийска чешма“, находящи се в землището на гр. Казанлък, общ. Казанлък

В сградата на община Казанлък

18.10.2017г., 19.10.2017 г., 20.10.2017 г.

09.00 ч

Местности: „Ачмалъка”, „Каваклъка“, „Узункелеме“, „Даскалов соргун“, „Черешака“, Текюи“ и „Над лозята“, находящи се в землището на с.Бузовград, общ. Казанлък В сградата на кметството на селото

 

Създадена: 2017-10-16 13:58:14
Променена: 2020-06-02 11:48:21