Шипка Стара Загора - Градът на липите

Област Стара Загора

Област Стара Загора

 

 


 

Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г.

 

Новини

Областният управител инж. Георги Ранов се срещна с Дистрикт гуверньора Нина Митева  Областният управител инж. Георги Ранов се срещна с Дистрикт гуверньора Нина Митева
прочети повече ... 30.11.2015
В Областна администрация се състоя работна среща за доброволните формирования В Областна администрация се състоя работна среща за доброволните формирования
прочети повече ... 27.11.2015
Пътната обстановка в Старозагорска област
прочети повече ... 26.11.2015

Обявления

Започна процедура по отчуждаване на части от имоти, за изграждане на обект: „Път I-5 „Летище Стара Загора – АМ Тракия“ от км 236+323 до км 241+482.80 – напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10.
прочети повече ... 27.11.2015
Заповед № ДС - ЗД – 452/ 10.11.2015 г. за одобряване на ПУП-ПП за изграждане на „Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1 – 115-1151/ТШ2”
прочети повече ... 11.11.2015

Търгове

Съобщение на Областния управител за продажба на застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.503.208, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” №238.
прочети повече ... 21.07.2015

Административен контрол

03.11.2015 Свикване на Първото заседание на Общински съвет Гълъбово прочети повече ...

03.11.2015 Свикване на Първото заседание на Общински съвет Братя Даскалови прочети повече ...

03.11.2015 Свикване на Първото заседание на Общински съвет Чирпан прочети повече ...

Съвети и комисии

28.10.2015 Комисия за изработване на областна здравна карта прочети повече ...

23.10.2015 ОБЛАСТЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА прочети повече ...

20.08.2015 Комисия по безопасност на движението прочети повече ...

Конкурси

28.08.2015 ПРОТОКОЛ от проведения конкурс (интервю) за длъжностите: Главен секретар в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора, инженер водоснабдяване и канализация в Асоциация по водоснабдяване и канализация на об прочети повече ...

19.08.2015 ПРОТОКОЛ С ОКОНЧАТЕЛНОТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛ.ЕКСПЕРТ "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ" прочети повече ...

19.08.2015 ПРОТОКОЛ За допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите в Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от "ВиК"ЕООД Стара Загора прочети повече ...

Проекти

22.07.2013 Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г. с наименование "Чрез обучение към компетентност и ефективност" прочети повече ...

12.12.2011 ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“ прочети повече ...

Процедури

29.05.2015 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път I-5 Летище „Стара Загора“-АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.53“ прочети повече ...

05.05.2015 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път III-5004 „ Обход на град Габрово“. прочети повече ...