Шипка Стара Загора - Градът на липите

Област Стара Загора

Област Стара Загора

 

 


 

Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г.

 

Новини

Областният управител инж. Георги Ранов присъства на oтĸpиването на нoв зaвoд нa "Cтaндapд Πpoфил Бългapия" Областният управител инж. Георги Ранов присъства на oтĸpиването на нoв зaвoд нa "Cтaндapд Πpoфил Бългapия"
прочети повече ... 28.05.2015
Областният управител инж. Георги Ранов и зам. областният управител Мариана Кръстева присъстваха на представление на ЦДГ "Свобода" Областният управител инж. Георги Ранов и зам. областният управител Мариана Кръстева присъстваха на представление на ЦДГ "Свобода"
прочети повече ... 26.05.2015
Областният управител инж. Георги Ранов посети пивоварна "Загорка" Областният управител инж. Георги Ранов посети пивоварна "Загорка"
прочети повече ... 26.05.2015

Обявления

Заповед № ДС - ЗД – 132/ 08.04.2015 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПП за изграждане на „Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1 – 115-1151/ТШ2”
прочети повече ... 08.04.2015
Заповед № АП-07-ЗД-88/ 10.03.2015 г. за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора
прочети повече ... 10.03.2015

Търгове

Заповед №ДС-ЗД-171 от 04.05.2015 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост – ПИ с идентификатор 68850.516.15.
прочети повече ... 05.05.2015
Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Димитър Генов Митев - председател на кооперация „Агро Ресурс”
прочети повече ... 09.03.2015

Административен контрол

14.05.2015 Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937) прочети повече ...

14.04.2015 Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Николаево от Областния управител на област Стара Загора (315) прочети повече ...

09.04.2015 Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (930) прочети повече ...

Съвети и комисии

15.05.2015 Областен съвет за развитие прочети повече ...

01.04.2015 Комисия по безопасност на движението прочети повече ...

01.04.2015 Звено за мониторинг и оценка прочети повече ...

Проекти

22.07.2013 Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г. с наименование "Чрез обучение към компетентност и ефективност" прочети повече ...

12.12.2011 ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“ прочети повече ...