Шипка Стара Загора - Градът на липите

Област Стара Загора

Област Стара Загора

 

 


 

Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г.

 

Новини

Главният секретар Мария Алексиева присъства на честването на 138-ата годишнина от боевете за Стара Загора Главният секретар Мария Алексиева присъства на честването на 138-ата годишнина от боевете за Стара Загора
прочети повече ... 31.07.2015
Областният управител инж. Георги Ранов се срещна с новия началник на Военно окръжие Областният управител инж. Георги Ранов се срещна с новия началник на Военно окръжие
прочети повече ... 28.07.2015
В Областна администрация Стара Загора обсъдиха пожароопасната ситуация в региона В Областна администрация Стара Загора обсъдиха пожароопасната ситуация в региона
прочети повече ... 28.07.2015

Обявления

Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите на територията на "ТП ДГС КАЗАНЛЪК"
прочети повече ... 30.06.2015
Заповед № ДС - ЗД – 132/ 08.04.2015 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПП за изграждане на „Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1 – 115-1151/ТШ2”
прочети повече ... 08.04.2015

Търгове

Заповед №ДС-ЗД-265 от 23.07.2015 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост – ПИ с идентификатор 18157.125.945.
прочети повече ... 24.07.2015
Съобщение на Областния управител за продажба на застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.503.208, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” №238.
прочети повече ... 21.07.2015

Административен контрол

12.06.2015 Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Братя Даскалови от Областния управител на област Стара Загора (621) прочети повече ...

04.06.2015 Оспорено решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937) прочети повече ...

14.05.2015 Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937) прочети повече ...

Съвети и комисии

24.06.2015 Координационен съвет за изпълнение на областната стратегия за социални услуги прочети повече ...

24.06.2015 Звено за мониторинг и оценка прочети повече ...

05.06.2015 Комисия по заетост към ОСР прочети повече ...

Конкурси

30.07.2015 СПИСЪК ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ"ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ" прочети повече ...

30.07.2015 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПО КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ" прочети повече ...

13.07.2015 КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ"ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ",ДИРЕКЦИЯ АПОФУС прочети повече ...

Проекти

22.07.2013 Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г. с наименование "Чрез обучение към компетентност и ефективност" прочети повече ...

12.12.2011 ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“ прочети повече ...

Процедури

29.05.2015 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път I-5 Летище „Стара Загора“-АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.53“ прочети повече ...

05.05.2015 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път III-5004 „ Обход на град Габрово“. прочети повече ...