Шипка Стара Загора - Градът на липите

Област Стара Загора

Област Стара Загора

 

 


 

Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г.

 

Новини

Областният управител инж. Георги Ранов участва в дискусия "България през 2017 г.: възможности за растеж" Областният управител инж. Георги Ранов участва в дискусия "България през 2017 г.: възможности за растеж"
прочети повече ... 19.01.2017
Областният управител инж. Георги Ранов информира медиите за обстановката в Старозагорска област Областният управител инж. Георги Ранов информира медиите за обстановката в Старозагорска област
прочети повече ... 18.01.2017
Областна администрация въвежда възможност за плащане на административни услуги на каса в администрацията
прочети повече ... 13.01.2017

Обявления

Обявление за изработени и приети помощни планове и план на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ за част от землището с.Малка Верея.
прочети повече ... 16.01.2017
Обявление за отчуждаване на части от имоти за изграждане на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България“
прочети повече ... 10.01.2017

Търгове

Заповед №ДС-ЗД-408 от 16.12.2016 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост.
прочети повече ... 21.12.2016

Административен контрол

30.11.2016 Оспорено решение на Общински съвет Братя Даскалови (194) прочети повече ...

24.11.2016 Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (356, 359, 360, 362, 364 и 365) прочети повече ...

29.07.2016 Оспорено решение на Общински съвет Братя Даскалови (132) прочети повече ...

Съвети и комисии

11.01.2017 Комисия по заетост към ОСР прочети повече ...

15.12.2016 Областен съвет за развитие прочети повече ...

30.08.2016 Областен съвет за сътрудничество по ЕИВ прочети повече ...

Процедури

03.11.2016 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 010019 и ПИ № 010044, попадащи в границите на рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“. прочети повече ...

03.10.2016 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени на ПИ № 012015 и ПИ № 016001, попадащи в границите на рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“. прочети повече ...