Шипка Стара Загора - Градът на липите

Област Стара Загора

Област Стара Загора

 

 


 

Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г.

 

Новини

Областният управител инж. Георги Ранов наблюдава многонационално обучение на полигона в Ново село Областният управител инж. Георги Ранов наблюдава многонационално обучение на полигона в Ново село
прочети повече ... 25.06.2015
Областният управител инж. Георги Ранов участва в заседание на Регионалния съвет за развитие Областният управител инж. Георги Ранов участва в заседание на Регионалния съвет за развитие
прочети повече ... 23.06.2015
Областният управител инж. Георги Ранов и зам. областният управител Мариана Кръстева се срещнаха със старозагорски депутати Областният управител инж. Георги Ранов и зам. областният управител Мариана Кръстева се срещнаха със старозагорски депутати
прочети повече ... 22.06.2015

Обявления

Заповед № ДС - ЗД – 132/ 08.04.2015 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПП за изграждане на „Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1 – 115-1151/ТШ2”
прочети повече ... 08.04.2015
Заповед № АП-07-ЗД-88/ 10.03.2015 г. за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора
прочети повече ... 10.03.2015

Търгове

Заповед №ДС-ЗД-215 от 12.06.2015 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост – ПИ с идентификатор 18157.125.945.
прочети повече ... 17.06.2015
Заповед №ДС-ЗД-216 от 12.06.2015 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – ЧДС в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №140.
прочети повече ... 17.06.2015

Административен контрол

12.06.2015 Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Братя Даскалови от Областния управител на област Стара Загора (621) прочети повече ...

04.06.2015 Оспорено решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937) прочети повече ...

14.05.2015 Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937) прочети повече ...

Съвети и комисии

05.06.2015 Комисия по заетост към ОСР прочети повече ...

15.05.2015 Областен съвет за развитие прочети повече ...

01.04.2015 Комисия по безопасност на движението прочети повече ...

Проекти

22.07.2013 Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г. с наименование "Чрез обучение към компетентност и ефективност" прочети повече ...

12.12.2011 ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“ прочети повече ...

Процедури

29.05.2015 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път I-5 Летище „Стара Загора“-АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.53“ прочети повече ...

05.05.2015 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път III-5004 „ Обход на град Габрово“. прочети повече ...