Зам. областният управител Мариана Кръстева участва в конференция по проект за деца с ментални проблеми

Зам. областният управител Мариана Кръстева присъства днес на практическа конференция на тема „Социалните услуги за деца в малките селища – проблеми, предизвикателства, устойчиво развитие”. Форумът е заключителна част от проект на сдружение „Алтернатива 55” и се проведе под патронажа на Областна администрация. Негови гости бяха Жак Гьортс, представител на фондация “ADO Icarus”, Белгия, Йорданка Стоянова от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Георги Георгиев, председател на Националния алианс за социални услуги, представители на неправителствени организации, родители на деца с ментални проблеми.

Проектът на „Алтернатива 55” се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария. Негов ръководител е Анастасия Василева. Той обхваща малки общини на Старозагорска област – Гурково, Мъглиж, Опан и е насочен към усъвършенстване на социалните услуги по ранна интервенция при деца с ментални проблеми.  

В началото на конференцията с приветствие към присъстващите се обърна г-жа Кръстева. Тя благодари на сдружение „Алтернатива 55” за инициативността и всеотдайната работа, насочена в помощ на децата и техните родители. Зам. областният управител пожела успех на форума и изрази надежда, че обобщените резултати от проекта ще намерят място в следващи програми, насочени към децата с ментални увреждания.

Зам. областният управител Мариана Кръстева участва в конференция по проект за деца с ментални проблеми