Областен съвет за развитие

2015 г.


Материали от заседание  проведено на 12.05.2015 г.

Обобщена справка на проекти

Годишен мониторингов доклад за 2014 г.

Протокол

 

2016 г.

Материали за заседание, което ще се проведе на 26.02.2016 г. 

Проект на областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара Загора 2016 -2020 г.

Териториален разраз на планираните социални услуги в област Стара Загора

Протокол 


Материали за неприсъствено заседание на ОСР месец декември 2016 г.

Бланка за приемане на решение

Проект на Протокол № 2

Доклад