Областен съвет за сътрудничество по ЕИВ

Проведено заседание на 11.12.2015 г. Протокол

 

Проведено заседание на 29.08.2016 г. Протокол