Епизоотична комисия

2014


Документи от заседание на 25.11.2014г.: Протокол No 5

 

2015


ПЛАН
ЗА СЪОБЩАВАНЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ
за възникване на заболяване по птиците

 

  1. В случай на завишена смъртност или съмнение за заболяване собственикът незабавно уведомява обслужващия го ветеринарен лекар (с когото е сключил договор съгласно чл. 137а или 137б) или кмета на населеното място.
  2. Кметът съобщава на началник отдел "Здравеопазване на животните"  към ОДБХ-Стара Загора- д-р Боян Папазов, GSM 0888475252
  3. Намерените трупове на прелетни птици да не се пипат. Да се сигнализира незабавно по горепосочения ред.

 

Заповед за незабавно свикване на заседание на епизоотичните комисии на територията на област Стара Загора.

 

Документи от заседание проведено на 04.02.2015г.: Протокол No 1

 


 

Документи от заседание проведено на 17.03.2015 г.: Протокол № 2

 

2016  г.

Документи от заседание проведено на 15.04.2016 г.: Протокол № 1