Комисия по безопасност на движението

2015 г. 

 

Заседание проведено на 17.03.2015 г. Протокол № 1

 


 

Заседание проведено на 31.03.2015 г. Протокол № 2

 


 

Заседание проведено на 19.08.2015 г. Протокол № 3

 


2016 г.

 

Заседание проведено на 08.09.2016 г. Протокол № 4