ОБЛАСТЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Документи от заседание на 20.11.2014г.: Протокол No 2

 

2015

 

Заседание проведено на 22.10.2015 г. Протокол № 1

 

Заседание проведено на 22.10.2015 г. Протокол № 2

 

Заседание проведено на 22.10.2015 г Протокол № 3