Областна комисия военни паметници

Проведено заседание на 08.08.2016 г. Протокол