Координационен съвет за изпълнение на областната стратегия за социални услуги

Заповед за изменение състава на съвета