Комисия за изработване на областна здравна карта

 

Заповед за сформиране на Комисия за изготвяне на областна здравна карта 

 

Методика за изготвяне на областна здравна карта

 

Заседание проведено на 03.11.2015 г. Протокол

 

Заседание проведено на 10.11.2015 г. Протокол

 

Заседание проведено на 17.11.2015 г. Протокол

 

Заседение проведено на 20.11.2015 г.  Протокол