Областен обществен съвет за противодействие на корупцията

Проведено закрито заседание на 24.11.2015 г.