Конкурс за стипендии за студенти от ромски произход

Конкурс за стипендии за студенти от ромски произход

Ромският образователен фонд със седалище в Унгария обявява конкурс за стипендии за студенти от ромски произход в 16 държави от Централна и Източна Европа.

За академичната 20016/2017 година стипендиантската програма е обявена на 8 април и срокът за кандидатстване е 11 май 2016г.

Основен приоритет на фонда е да подпомага осъществяването на образователни политики, които да подпомогнат качественото образование на ромите.

Допълнителна информация за кандидатстването на http://www.romaeducationfund.hu/romski-obrazovatelen-fond-rof, както и на посоченият линк : Ромският образователен фонд стипендиантска програма

Създадена: 2016-04-19 21:00:00
Променена: 2020-09-25 13:43:26