На 16 юли пред ръководството и служителите на Областна администрация Стара Загора бе представен докладът с резултатите от извършената самооценка по проекта ­„Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“

Създадена: 2018-07-18 07:13:58
Обновена: 2023-06-08 05:20:48