На заседание на Областната комисия по заетост приеха държавния план-прием в средните училища за следващата година

Създадена: 03.02.2022 09:35
Обновена: 24.09.2023 20:13