НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПО КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ „РЕГИСТРАЦИЯ И АРХИВ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ” В ДИРЕКЦИЯ  “АКРРДС”

Създадена: 16.11.2017 06:34
Обновена: 09.12.2023 00:12