В Областна администрация се проведе обучение и консултиране на ръководството на администрацията, служителите и Групата за самооценка за прилагането на модела за Обща рамка за самооценка (CAF)

Създадена: 2018-07-18 07:04:44
Обновена: 2023-06-10 20:27:09