ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ЗА ПЕРИОДА 2005 - 2015г.

Изтеглете следния документ: Стратегия за развитие 2005-2015г.


Доклад Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на област Стара Загора 2005 – 2015г. :
Изтеглете ТУК (в PDF формат).

Проекти, финансирани по оперативни програми Област Стара Загора :
Изтеглете ТУК (в PDF формат). 

АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 2011-2013.
Изтеглете следния документ.

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020г.

Изтеглете следния документ: Стратегия за развитие 2014-2020г.

Обновен документ на стратегия за развитие 2014-2020г.

Създадена: 2008-07-31 21:00:00
Променена: 2020-08-05 22:20:19