Областният управител Живка Аладжова подписа анекс към договор между Областна администрация Стара Загора и Община Стара Загора

 

Областният управител Живка Аладжова подписа анекс към договор между Областна администрация Стара Загора и Община Стара Загора за предоставяне безвъзмездно за управление на Община Стара Загора имот с адрес гр. Стара Загора, ул. „Поп Минчо Кънчев” 70-72 за срок от 3 години. Имотът е частна държавна собственост и на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за държавната собственост на 19.05.2011 г. е предоставен на Община Стара Загора, която е доставчик на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства. С подписания на 31 май т.г. анекс на практика договорът между Областна администрация Стара Загора и Община Стара Загора се продължава с 3 години.
Преди 2011 г. социалната услуга е била предоставяна от СНЦ „Здраве и морал”, а през 2011 г. същата е разкрита като делегирана държавна дейност със заповед на Изпълнителния директор на АСП гр. София.
Центърът за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства предлага услуги, задоволяващи ежедневните, здравни и рехабилитационни потребности на хората, създава условия за социална интеграция, взаимопомощ и организация на свободното време на потребителите.

Създадена: 2014-06-01 21:00:00
Променена: 2020-08-05 22:26:23