ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ДЛЪЖНОСТИТЕ: ГЛАВЕН СЕКРЕТАР В АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК; ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК И ИНЖЕНЕР ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ В АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК

Създадена: 2015-07-09 21:00:00
Обновена: 2022-12-01 08:28:49