Обявление за набиране на оферти за извършване на оценки на имоти – държавна собственост от лицензирани оценители

Обявление за набиране на оферти за извършване на оценки на имоти – държавна собственост от лицензирани оценители

Областният управител на област Стара Загора набира оферти за извършване на оценки на имоти – държавна собственост от лицензирани оценители. Кандидатите следва да бъдат членове на КНОБ, с доказан професионален опит в оценяване на имоти – държавна или общинска собственост, минимум две години. Всяка оферта следва да съдържа попълнена таблица с предложения за цена/срок на изпълнение. Офертите се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа от 26.01.2018 г. до  05.02.2018 г. включително

Създадена: 2018-01-26 07:02:09
Променена: 2020-06-02 11:41:33