ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ, ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ГР. СТАРА ЗАГОРА


Оперативен план за действие, за подобряване качеството на атмосферния въздух в гр. Стара Загора, анализ и графики.

Изтеглете следните документи:

1.ОПЕРАТИВЕН ПЛАН.
2.Обобщение и анализ.
3.Графики към анализа.

Създадена: 2010-03-01 22:00:00
Променена: 2020-08-05 22:18:39