ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ, ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ГР. СТАРА ЗАГОРА

Създадена: 2010-03-01 22:00:00
Обновена: 2022-12-01 07:57:31