Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Покана за участие в информационен ден за разясняване на възможностите за кандидатстване с проекти по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ВЗЕМИ ЖИВОТА СИ В СВОИ РЪЦЕ”

Изтеглете следния документ.

Покана за участие в информационен ден за разясняване на възможностите за кандидатстване с проекти по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”

Изтеглете следния документ.

Създадена: 2011-05-31 21:00:00
Променена: 2020-12-02 21:36:03