Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост

Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост

С решение по т. 1 от Протокол № 5/19.02.2020 г. от заседание на постоянната комисия, назначена със Заповед № ДС-ЗД-95/07.03.2017 г. на Областния управител, одобрен от Областния управител на област Стара Загора на 19.02.2020 г., е избрана оферта с вх. № 1/12.02.2020 г. за изготвяне на оценки на имоти – държавна собственост.

 

Създадена: 2020-02-24 08:04:09
Променена: 2020-08-05 23:01:02