Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост

Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост

Съгласно одобрен от Областния управител на област Стара Загора на 12.02.2018 г. Протокол № 5/08.02.2018 г., от заседание на постоянната комисия по разпореждане и управление на имоти - държавна собственост на територията на област Стара Загора, е избран  Изпълнител за изготвяне на оценки на имоти – държавна собственост с оферта вх. № 3/01.02.2018 г.

Създадена: 2018-02-13 09:55:34
Променена: 2020-06-02 12:16:25