Оспорено решение № 84 от 19.08.2020 г. на Общински съвет Опан

Оспорено решение № 84 от 19.08.2020 г. на Общински съвет Опан
Създадена: 2020-09-29 12:20:34
Обновена: 2021-09-22 04:29:44