ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПО ОБЩИНИ


Документи за планиране на социалните услуги по общини:

Рискови групи и потребности от социални услуги в област Стара Загора - Изтеглете ТУК
Оперативен план с времеви график - Изтеглете ТУК

Създадена: 2010-07-25 21:00:00
Променена: 2020-08-05 23:03:38