Покана за провеждане на консултации за определяне състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

Създадена: 2019-03-26 15:50:25
Обновена: 2023-03-26 11:11:28