На 16 юли пред ръководството и служителите на Областна администрация Стара Загора бе представен докладът с резултатите от извършената самооценка по проекта ­„Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“

Създадена: 18.07.2018 07:13
Обновена: 18.07.2024 17:47