НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПО КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ „РЕГИСТРАЦИЯ И АРХИВ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ” В ДИРЕКЦИЯ  “АКРРДС”

Създадена: 2017-11-16 06:34:14
Обновена: 2023-06-10 07:04:21