ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ, ПОСТРОЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Създадена: 2019-11-17 13:02:18
Обновена: 2021-12-05 21:09:43