ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 2013-2020г.

 

Изтеглете следния документ: СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ

Създадена: 2013-03-31 21:00:00
Променена: 2020-08-03 04:44:14