ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 г.

Изтеглете следния документ: ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ

Създадена: 2016-03-16 22:00:00
Променена: 2020-08-05 03:02:35