Обявление за отчуждаване на части от имоти за изграждане на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България“

Обявление за отчуждаване на части от имоти за изграждане на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България“
Създадена: 2017-01-09 22:00:00
Обновена: 2022-08-14 06:07:57