Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 001019 и ПИ №001034, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 001019 и ПИ №001034, попадащи в границите на  концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“
Създадена: 2018-05-08 08:17:21
Обновена: 2022-10-03 03:54:59