Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ №№ 135030, 137016 и 137032 попадащи в границите на концесионен „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ №№ 135030, 137016 и 137032 попадащи в границите на  концесионен „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“
Създадена: 2019-05-27 13:39:51
Обновена: 2022-08-12 15:16:44