Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ №№ 135031, 137009 попадащи в границите на концесионен „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ №№ 135031, 137009 попадащи в границите на  концесионен „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“
Създадена: 2019-03-08 11:17:24
Обновена: 2022-08-10 05:42:03